Heim

ELEKTROFAGLEG KOMPETANSE

ELEKTRIKAR, INGENIØR OG AUTOMASJONSTENESTER

Vassdraget leverer produkt innanfor elektro, automasjons og energisparing.

Ta gjerne kontakt for ein samtale om korleis vi kan bistå dbest mogleg!

MARINE

Elektrofagleg salgsassistanse, kontraktsgjennomgang og elektrodesignpakker

NÆRINGSLIV

ITB-ansvarleg, elektrofaglege produkt og produksjonsvurderingar og kontroll av elektriske anlegg.

ENERGIRÅDGJEVING

Analyse av bygning og tekniske anlegg, tiltaksrådgjeving, oppfølging og overvåkning.

Vassdraget er eit firma som legg stor vekt på tillit og kvalitet med sine samarbeidspartnarar. Vi er ute etter å tilby tenester som forbetrer konkurranseevna, produkta eller dei økonomiske forutsetningane for våre kundar.

 

Gjennom ein tverrfagleg kompetanse, eit komplett produkt som spenner ifrå innleiande analyser til kontinuerleg overvakning og styring , så tek vi ansvaret for arbeidet heile vegen til sluttsummen i reknskapet.

ADRESSE:

Nymarkvegen 3, 6260 Skodje

 

Telefon: +47 924 33 018

Email: bjorn@vassdraget.no

Copyright @ All Rights Reserved